Yazı Detayı
19 Şubat 2021 - Cuma 09:55 Bu yazı 291 kez okundu
 
İmza ve kişilik
Filiz KELEŞ
femaxmedya@gmail.com
 
 

Grafoloji (yazı bilimi) Avrupa ve Amerika’da sıklıkla başvurulan bir ilim dalı. İstihbarat teşkilatları olayları çözümlemek, büyük şirketler eleman alımında isabetli karar vermek, eğitimciler öğrencilerini daha iyi tanıyabilmek için imza ve yazıdan karakter tahlili yapmaya sıkça başvuruyor. Türkiye’de çok fazla uygulama alanı bulunmayan bu dal, Adli Tıp Kurumu’nda genellikle sahtecilik olaylarını çözümlemede kullanılıyor. Moral Dünyası Dergisi yeni sayısında insanların kişilik yapısını konu edinen grafolojiyi bilimini dosyasını açtı.

 

Hiç merak ettiniz mi, niçin bazı filmlerde genellikle katiller kurbanlarına gazetelerden kesilmiş yazılarla oluşturulmuş mektup gönderirler? Niçin bazı şirketler iş başvurularında özellikle el yazısı ile doldurulmuş biyografisini isterler?
Pozitif bir bilim dalı olarak kabul edilen grafoloji (yazı bilim) sayesinde eldeki veriler değerlendirilerek karakter analizi yapılabiliyor. El yazısı veya imzaya bakarak kişinin ruh halini ve karakteristik özelliklerini tespit edebilmek mümkün. İnsan, hem ruh hem beden durumunu ister istemez yazısına veya imzasına yansıtıyor.


Avrupa ve Amerika’da çok farklı alanlarda grafoloji ilminden yararlanılıyor. Polis ve istihbarat teşkilatları bıraktıkları yazılardan faydalanarak suçluların özelliklerini belirleyebiliyor. Cinayetten hemen sonra yazılmış bir yazıdan zanlının katil olup olmadığı tespit edilebiliyor. Büyük şirketler eleman alımlarında başvuru yapanlardan el yazısıyla doldurulmuş ve imzalanmış biyografisini istiyor. Böylece başvuru sahiplerinin iş için gerekli olan vasıfları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmeye çalışılıyor. Türkiye’de de Adli Tıp Kurumu’nda grafoloji bölümleri mevcut, fakat genellikle sahtecilik üzerinde çalışılıyor.
Grafoloji ilminin müspet ilimler sınıfına girdiğini belirten Kılınç, Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresi’nde geçen “Böylece biz Yusuf’u oraya yerleştirdik ve ona olayları yorumlama gücünü (te’vili’l-ehâdis) öğrettik. Allah işine hâkimdir fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf büyüyüp olgunlaşınca ona derin kavrayış ve bilgi (hükm ve ilm) verdik. Güzel ahlak sahiplerini (muhsinin) işte böyle ödüllendiririz” (Yusuf; 21-22) ayetinde geçen “te’vilül ehâdis” kelimesinin ilimlerin anahtarı hükmünde olduğunu, Yusuf peygamberin de grafoloji ilmine vakıf olduğunu söylüyor.


İsmail Kılınç, imzadan karakter tahlil etmenin kullanıldığı alanları ve faydalarını şöyle belirtiyor:
Stratejik faydası: İmzasını gördüğünüz bir insanın karakterini ve olaylara bakışını ve gelecekte yapacağı hamleleri büyük oranda tahmin edebilirsiniz. İmzasını gördüğünüz bir insanın vizyonu büyük oranda bellidir. Strateji ile meşgul olanlar imza ilmini bilmelidirler. Örneğin ABD Başkanı Bush yaklaşan seçimler öncesi çok uçuk kaçık kararlar alacak ve uygulayacaktır.
Meslek seçimi: Güzel sanatlarda okuyacakların imzasının da güzel olması başarılarını arttıracaktır. İmzası portre gibi olan biri ressam olmalı ve imzası berbat olan biri de ressam olacağım diye kendini zorlamamalıdır.


Eğitimci ve pedagoglar: İnsanların imzalarından onların düzgün ya da karmaşık karaktere sahip olup olmadığı anlaşılır. Başarılı eğitimciler, zekâ seviyesi yüksek, karmaşık karakterli insanları imzasından tespit ederek özel eğitime tabi tutar ve onlarla daha verimli olur. Nice dahiler, yitip kaybolmaktan kurtulur ve topluma kazandırılır.
Anne babaya faydası: Çocuklarını daha yakından tanıyarak onları başarılı olacakları alanlara yönlendirebilirler. İmzasında 4 farklı çizgi karakteri olan biri iyi bir tiyatrocu olur.

Yönetici ve liderlere faydası: Çalıştığı personelini daha iyi bilir. Kim hangi işi başarabilir, kim kıvrak zekâlıdır bunu tespit edebilir. Yüzlerce, binlerce personeli olan bir iş yerinde herkesi yakından tanıyamayan bir yönetici, personelin kendisiyle görüşmeden önce imzasına bakarak bir genel izlenime sahip olabilir.
Sosyologlara ve psikologlara faydası: Gelecekle ilgili ileri görüşlü insanlar olan sosyolog, felsefeci ve psikologlar imza okuma ilmini öğrenseler olaylara bakışları ve başarıları daha da artar.
İmzadan karakter okuma ilminin temel taşları
- İmza uzun olursa kişi sabırlıdır.
- İmza kısa ise insan mantığını iyi kullanır.
- İmza keskin çizgiler içeriyorsa kişi keskin fikirli, esprili, keskin mantıklı ve dilini kılıç gibi kullanan ve dilinden çok çekecek bir insandır.
- İmza düzgünse insan düzgün karakterli, güvenilir, iyi ahlaklı, uyumludur.
- İmzada yuvarlaklık varsa kişide lider özellikleri vardır.
- İmzada 3 nokta varsa kişi keskin nişancı, avcılığa yatkın ve nüktecidir.
- İmzada geri dönüşler varsa kişinin hafızası kuvvetlidir.
- İmza sanatsal çizgiler içeriyorsa kişi güzel sanatlara yatkındır.
- İmza kısa ve üstünkörü ise kişi boş vermiştir.
- İmzanın başı büyük harf ve gösterişle başlıyorsa kişi özgüvenli, başlangıçta kendini iyi, karizmatik tanıtandır.
- İmzanın başı, ortası ve sonu büyükse başta, ortada ve sonda kendini iyi takdim eden ve iyi iş takibi olan birisidir.
- İmzanın sonu büyük harfle bitiyorsa başladığı işleri iyi bitiriyor demektir.
- İmzanın baş harfinden sonra gelen kısım ince ise kişi ince karakterli ve duygusal, kalınsa kişi kabadır ve duygusal değildir.
- İmzanın sonunda ileri veya yukarı doğru giden bir çizgi varsa kişinin hedefi büyüktür. Aşağı doğru çizgi varsa kişi içine kapalıdır. Karamsardır.
- İmza sağa yatıksa kişi sosyal, diplomat; geriye yatıksa anti sosyaldir.
- İmza uçuk kaçıksa insan uçuktur.
- İmzada 3-4 farklı karakter varsa kişi tiyatroya yatkındır.

Meşhurların İsmail Kılınç tarafından yapılmış imza tahlilleri


Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal: Çok adaletli biri. T harfinin tepesiyle Z harfinin sonu simetrik. İsimle imza atanların temel özellikleri dürüst ve açık insan olmalarıdır. Çok hazır cevap ve çok nükteci. Dilini kılıç gibi kullanabilir. İyi bir şovmen ve tiyatrocu olabilir. Duygusal ama çok ince ruhlu değil.


Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy: İmzası gibi birisi. Daldan dala konar. Çok unutkandır. Bir iş bitmeden diğer işe başlar. Duygusal ve hayalcidir. Duygusal kararlar alır. Sağlıklı ve objektif kararlar almak için aklıselim danışmanlara ihtiyacı var. Hayalleri ile yaptıklarını ve yapacaklarını karıştırabilir. Prensipli değil. Uçak yolculuğunu sever.

ABD Demokrat Parti Başkan Adayı Hillary Rodham Clinton: Çok sabırlı biri. Ağlayan bir bebeğe pratik çözüm üretmeden uzun süre sabırla bakar. Barack Obama’ya göre daha az duygusal ve erkek gibi bir kadın. Lider özellikleri var. En büyük eksiği pratik çözüm üretmemesi ve kıvrak zekâya az başvurması. Kıvrak kararlar almaması aslında sağlıklı ve ABD’nin uzun vadeli geleceği için faydalı kararlar almasına sebep olabilir. Sadık bir dost. Bush’ta olan hayalperestlik, fantezi ve maceraperestlik Bayan Clinton’da yok.
Picaso’nun imzasında p harfinde ve ss harfinde iyi bir sanatçı olduğu ortaya çıkıyor. İsmiyle yazdığı için açık, dürüst insan. Morali iyi iken ve hedefi büyük iken aşağıdan yukarı doğru imza atıyor. Morali bozukken yatay imza atıyor. Özgüveni olduğu ve kendine değer verdiği için imzasının altını çiziyor.


ABD Başkanı George Bush: Bush’un imzasında sanata yatkın olduğu görülüyor. Ayrıca o bir hayalperest. Çünkü imza sağa sola uçuyor, taşıyor. Hayal kurma ve fantezide başarılı. Maceracı. Ayrıca imza arasındaki kopukluk olması unutkanlığa işarettir. Sistemsiz ve kopuk çalışan, bir işten diğerine hoplayan bir şahsiyet. Hedefi büyük. Çünkü son harfi ileri doğru uzuyor. Sosyal ama çok hata yapan biri.


İngiltere eski Başbakanı Tony Blair: İmza arasındaki kopukluk olması unutkanlığa işarettir. Sistemsiz ve kopuk çalışan, bir işten diğerine hoplayan bir şahsiyet. Güzel sanatlarda Bush kadar başarılı değil. Hatta birçok güzel sanat dalında kötü. Öne çıkan belirgin özeliklerinden biri diktatör ruhlu, baskıcı olması. Onda da özgüven ve hedef büyüklüğü var.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: V Putin diye Rusça yazarak imza atıyor. Ancak V ve P harfinin etrafına birkaç tane daire çizerek tüm bilgilerini gizleyip koruma altına alıyor. Hatta o iki harfi kimse okuyamasın ve keşfedemesin diye üst üste yazıyor. Putin’in imzasında büyük bir lider olma öne çıkan özellik. Liderin özellikleri diye kitaplarda yazan özelliklerin yüzde 95′ini taşıyor. Kendi adamlarını koruyor, himaye ediyor. O bir bilgi gizleme ve kendine yakın sadık insanları koruma uzmanı. Bazen içine kapanmayı seviyor. Hedefi büyük. Çünkü imza soldan sağa yükseliyor.


Bill Gates: Dürüst biri. Az kırılan, sosyal biri. Adaletli, mantıklı ve güzel sanatlara eğilimli.
Albert Einstein: Çok sabırlı ve hedefi çok büyük olan biri. İmzanın soldan sağa doğru yükselmesi ve t harfinin kuşağının ileri abartılı uzaması bu insanın çok sabırlı olmasını gösterir. Nükteci biri. Duygusal, ince ruhlu ve çok iyi özgüveni olan biri.
Beethoven: Güzel sanatlara çok başarılı olduğu zaten açık bir şekilde imzada görülüyor. Müziklerinin başında ortasında başarılı ama sonuna doğru başarısı azalıyor.


Oscar Wilde: Hedefi büyük. Büyük düşünen. Çok sade biri. Nükteci. Adaletli. Düzensiz, sıra dışı. Doğal olarak hayatında da kopukluk ve yarım bırakılmış işler var. İmzası gibi o da farklı düşünen, farklı yaşayan biri.
Hitler: Tam bir diktatör imzası. Diktatörlük ağır basmadan önce adaletli biri olarak görünüyor.
Stalin: İmza ve uygulamalar olarak Hitler’e benzeyen biri. Diktatörlük ağır basmadan önce fazla adaletli biri olarak görünmüyor. Mantığını Hitler’den biraz daha hızlı kullanıyor. Sistemsiz biri.
Puşkin: Sanatçı olarak yaratılmış ve yaşamış. Sadece P harfine bakanlar onun sanat karizmasını anlarlar. Yani dünya tarihinde gelmiş ender sanat ruhlu insanlardan biri.
Sağlıcakla Kalın !...

 
Etiketler: filiz keleş, femax medya ajans, manşet antalya gazetesi
Yorumlar
Haber Yazılımı